Κοινοπραξία

Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS) (Ελλάδα)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η HIGGS είναι η πρώτη οργάνωση “Θερμοκοιτίδα και Επιταχυντής” (Incubator & Accelerator) για ΜΚΟ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2015, με στόχο την ενίσχυση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, και συγκεκριμένα  μέσω της κατάρτισης, της καθοδήγησης, της δικτύωσης και των εκδηλώσεων. Η HIGGS παρέχει στις ΜΚΟ τις απαραίτητες δεξιότητες, τα εργαλεία, τις γνώσεις και την υποστήριξη, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τις ικανότητές τους και μεγιστοποιώντας τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Τα βασικά μέλη της έχουν εκπαιδευτεί σε περισσότερες από 300 ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η HIGGS έχει βαθιά γνώση του ελληνικού “οικοσυστήματος” των ΜΚΟ και συνδέεται άμεσα με την πλειοψηφία των ελληνικών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ιδρυτής της HIGGS είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ΙΔΡΥΜΑ HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (Ιταλία)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

fondazione logo

Το FCSVM βασίζεται στην παράδοση του Κέντρου Studi e Formazione Villa Montesca που ιδρύθηκε το 2001 στη Villa Montesca, όπου το 1909 η Maria Montessori διοργάνωσε ένα σεμινάριο που οδήγησε στη γέννηση της πρώτης έκδοσης της επιστημονικής παιδαγωγικής μεθόδου που είναι παγκοσμίως γνωστή ως μέθοδος Montessori.

Το Ίδρυμα είναι σήμερα διεθνώς αναγνωρισμένο για την υψηλής ποιότητας έρευνα και κατάρτιση στους τομείς της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ίδρυμα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση διεπιστημονικών ομάδων έργου που αποτελούνται από ερευνητές πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών.

“Στόχος των δραστηριοτήτων μας είναι να βοηθήσουμε στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση των φραγμών στην εκπαίδευση / κατάρτιση, στην πιο γρήγορη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τις επίσημες, ανεπίσημες και μη τυπικές προσεγγίσεις, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων, που λόγω της περιθωριοποίησης, ενδεχομένως να έχουν αποκλειστεί από αυτήν.”

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla (Αυστρία)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το "KINDERVILLA" είναι ένα ιδιωτικό ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών. Το Kindervilla ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε προσφέρει ελκυστικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, κυρίως για τους εργαζόμενους γονείς και τα παιδιά τους.

Το Kindervilla επικεντρώνεται στη βοήθεια στην γλώσσα και στην επικοινωνία. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ιδέα που συμβάλει έγκαιρα στην ένταξη και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή από την πρώιμη παιδική ηλικία. Ασχολείται με τα παιδιά των μεταναστών μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DANILO DOLCI (Ιταλία)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης “Danilo Dolci” βασίζεται στην εμπειρία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποίησε ο Danilo Dolci και οι συνεργάτες του και το οποίο ξεκίνησε στην ανατολική Σικελία το 1952.

Το Κέντρο προέκυψε από την ανάγκη να προσφερθεί στις τοπικές κοινότητες μια πραγματικότητα που να δεσμευτεί και πρακτικά για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, αναπτύσσοντας ένα δημιουργικό χώρο στον οποίο η καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης και ο σχεδιασμός από τη βάση προς την κορυφή θα αποτελεί το κέντρο της δράσης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή. Από την αρχή, κύριος στόχος του Κέντρου ήταν οι μη βίαιες εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας - της Αμοιβαίας Μαιευτικής Προσέγγισης - ικανής να διευκολύνει τη δημιουργική ανάπτυξη στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα, το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης "Danilo Dolci" είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για νέους και ενήλικες, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω έργων στον εκπαιδευτικό τομέα που εκτελούνται σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo