Κοινοπραξία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BATH SPA (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το όραμα του Πανεπιστημίου Bath Spa είναι να ηγείται στην δημιουργικότητα, στον πολιτισμό και στην επιχειρηματικότητα. Παρέχει εκπαίδευση και έρευνα πάνω στις τέχνες, στις επιστήμες, στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιχειρηματικές σπουδές. Έχει ως έδρα του μια πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και συνδέεται στενά με ένα δίκτυο διεθνών συνεργατών.

Το Πανεπιστήμιο Bath Spa (BSU) απασχολεί εξαιρετικά δημιουργικούς επαγγελματίες, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι απόφοιτοί του είναι παγκόσμιοι πολίτες που είναι ενεργοί μέσα στην κοινωνία. Το 2017 βρισκόταν μεταξύ των έξι καλύτερων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατηγορία της δημιουργικότητας στον Οδηγό του Which, ενώ το 2017 κέρδισε την Ασημένια Διάκριση στο Πλαίσιο Αριστείας Διδασκαλίας (TEF), ενώ όσον αφορά στην έρευνα, είχε μεγάλη επιτυχία στο τελευταίο Πλαίσιο Αριστείας Έρευνας (REF 2014).  Πρύτανης είναι ο Jeremy Irons.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo