Κοινοπραξία

FOUR ELEMENTS (Ελλάδα)

H Four Elements είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ με έδρα την Αθήνα. Είναι μια ελληνική οργάνωση που εστιάζει σε ζητήματα που σχετίζονται με την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα των φύλων, την Απασχόληση, την Εκπαίδευση και την Δημιουργία Ικανοτήτων.

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες που υποστηρίζουν την οργάνωση και αποτελούν το θεμέλιο της συνολικής αποστολής και στρατηγικής της έχουν ενσωματωθεί σε κάθε έργο που εκτελείται σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Οι αξίες της Four Elements (ισότητα και ποικιλομορφία, συμμετοχή της κοινότητας, δικαιοσύνη και σεβασμός για τους άλλους) αποτυπώνονται στις δραστηριότητες όλων των τομέων εμπειρογνωμοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo