Κοινοπραξία

Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS) (Ελλάδα)

Η HIGGS είναι η πρώτη οργάνωση “Θερμοκοιτίδα και Επιταχυντής” (Incubator & Accelerator) για ΜΚΟ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2015, με στόχο την ενίσχυση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, και συγκεκριμένα  μέσω της κατάρτισης, της καθοδήγησης, της δικτύωσης και των εκδηλώσεων. Η HIGGS παρέχει στις ΜΚΟ τις απαραίτητες δεξιότητες, τα εργαλεία, τις γνώσεις και την υποστήριξη, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τις ικανότητές τους και μεγιστοποιώντας τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Τα βασικά μέλη της έχουν εκπαιδευτεί σε περισσότερες από 300 ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η HIGGS έχει βαθιά γνώση του ελληνικού “οικοσυστήματος” των ΜΚΟ και συνδέεται άμεσα με την πλειοψηφία των ελληνικών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ιδρυτής της HIGGS είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo