Κοινοπραξία

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Ελλάδα)

Η ΑΡΣΙΣ, η οποία λειτουργεί από το 1992, έχει μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη των παιδιών και των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα. Έχει αναπτύξει τη δράση της κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην προστασία των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, που είναι χωρισμένα από την οικογένειά τους ή ασυνόδευτα.

Ο κύριος στόχος του ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κοινωνική προστασία των μη προνομιούχων κοινωνικά ατόμων και των ατόμων που υπόκεινται κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Το έργο της υποστηρίζεται από εθνικές, ευρωπαϊκές και άλλες επιχορηγήσεις, από ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, από χορηγίες από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, θεσμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo