Κοινοπραξία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DANILO DOLCI (Ιταλία)

Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης “Danilo Dolci” βασίζεται στην εμπειρία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποίησε ο Danilo Dolci και οι συνεργάτες του και το οποίο ξεκίνησε στην ανατολική Σικελία το 1952.

Το Κέντρο προέκυψε από την ανάγκη να προσφερθεί στις τοπικές κοινότητες μια πραγματικότητα που να δεσμευτεί και πρακτικά για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, αναπτύσσοντας ένα δημιουργικό χώρο στον οποίο η καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης και ο σχεδιασμός από τη βάση προς την κορυφή θα αποτελεί το κέντρο της δράσης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή. Από την αρχή, κύριος στόχος του Κέντρου ήταν οι μη βίαιες εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας - της Αμοιβαίας Μαιευτικής Προσέγγισης - ικανής να διευκολύνει τη δημιουργική ανάπτυξη στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα, το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης "Danilo Dolci" είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για νέους και ενήλικες, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω έργων στον εκπαιδευτικό τομέα που εκτελούνται σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo