Κοινοπραξία

ΙΔΡΥΜΑ HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (Ιταλία)

fondazione logo

Το FCSVM βασίζεται στην παράδοση του Κέντρου Studi e Formazione Villa Montesca που ιδρύθηκε το 2001 στη Villa Montesca, όπου το 1909 η Maria Montessori διοργάνωσε ένα σεμινάριο που οδήγησε στη γέννηση της πρώτης έκδοσης της επιστημονικής παιδαγωγικής μεθόδου που είναι παγκοσμίως γνωστή ως μέθοδος Montessori.

Το Ίδρυμα είναι σήμερα διεθνώς αναγνωρισμένο για την υψηλής ποιότητας έρευνα και κατάρτιση στους τομείς της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ίδρυμα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση διεπιστημονικών ομάδων έργου που αποτελούνται από ερευνητές πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών.

“Στόχος των δραστηριοτήτων μας είναι να βοηθήσουμε στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση των φραγμών στην εκπαίδευση / κατάρτιση, στην πιο γρήγορη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τις επίσημες, ανεπίσημες και μη τυπικές προσεγγίσεις, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων, που λόγω της περιθωριοποίησης, ενδεχομένως να έχουν αποκλειστεί από αυτήν.”

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo