Κοινοπραξία

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla (Αυστρία)

Το "KINDERVILLA" είναι ένα ιδιωτικό ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών. Το Kindervilla ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε προσφέρει ελκυστικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, κυρίως για τους εργαζόμενους γονείς και τα παιδιά τους.

Το Kindervilla επικεντρώνεται στη βοήθεια στην γλώσσα και στην επικοινωνία. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ιδέα που συμβάλει έγκαιρα στην ένταξη και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή από την πρώιμη παιδική ηλικία. Ασχολείται με τα παιδιά των μεταναστών μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo