Κοινοπραξία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ελλάδα)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου (ΠΕΔιΣ), το οποίο βρίσκεται στην Κόρινθο (νότια Ελλάδα), είναι ένα δυναμικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που προσφέρει τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στο σύνολο της κοινωνίας. Το Τμήμα έχει εστιάσει στις Διεθνείς Σχέσεις και στις Περιφερειακές Σπουδές (Μεσόγειος και Μέση Ανατολή, Αφρική και Βαλκάνια). Επιπλέον, το ΠΕΔιΣ έχεις επενδύσει σημαντικά στις τεχνολογίες της πληροφορίας, με σκοπό να εξελίξει την διδασκαλία και την έρευνα.

Το προσωπικό του Τμήματος διαθέτει μια ισχυρή απόδοση στην έρευνα σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία στην διαχείριση προγραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί πολλές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και με επιχειρηματικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo